Medlemsblade

Musiklærerforeningen

Er du medlem, abonnerer du automatisk på:

Vejmus – vores eget blad som udkommer en gang om året – med kurser

Dansk Sang
Dansk Sang er medlemsblad for Folkeskolens Musiklærerforening. Dansk Sang udkommer 6 gange om året. Dansk Sang formidler musikpædagogiske nyheder. Dansk Sang er foreningsnyt, anmeldelser, ideer, debat, og reportage.

Alle skoler bør naturligvis abonnere på Dansk Sang, men som musiklærer kan du tegne et medlemsskab af foreningen. Det er billigere end et abonnement, og der følger andre fordele med et medlemsskab. Foruden bladet vil du typisk få tilbudt kurser, musikstævner for eleverne, lokalforeningsblad, og du har mulighed for at påvirke udviklingen inden for musikfaget både lokalt og på landsplan

Og du får 50 procent rabat på alle indkøb til dig selv. Det er da et tilbud.
Find bøgerne på Dansk Sang