Kurser

Med hensyn til kurser prøver Vejmus at nå ud i hjørnerne af det tidligere Vejle Amt – området mellem Horsens, Kolding og Billund.

Det gør vi på to måder:

Vi prøver selv at etablere kurser.
Vi har et tæt samarbejde med Center for Undervisningsmidler i Vejle og Odense.
En faglig forening har det selvfølgelig som et mål, at betjene sine medlemmer bedst muligt. Det gør vi ved at etablere kurser af eget initiativ eller ved at efterkomme ønsker fra medlemmerne. De kurser, som efterfølgende bliver slået op kan primært søges af foreningens medlemmer.

Men foreningen har også mulighed for, i kraft af sine mange medlemmer, at kunne tale med vægt i forskellige sammenhænge. Det gør vi ved at indlede et samarbejde med relevante kommuner og ved at arbejde tæt sammen med CFU. Når centret lægger kursusplaner for året, henvender konsulenten sig til foreningen for at få kursusideer og for at koordinere tilbuddene.

På denne måde er medlemmerne med til at påvirke musikundervisningen i det tidligere Vejle Amt